Verksamheterna

Vision

Vi sätter individen i centrum

Tillstånd

för alla 3 personkretsar i LSS lagen

Personal

flerårig erfarenhet inom olika områden

Verksamhetsbeskrivning - Gruppboenden

Vi ger stöd och service utifrån den enskildes individuella behov och önskemål  i vardagen med t.ex. matlagning, städ, tvätt och handling etc. Det är viktigt att brukaren känner delaktighet och har medbestämmande över det stöd som ges. Vi upprättar därför alltid en genomförandeplan tillsammans med den enskilde, verksamhetschef, kontaktman och ev. godman, där vi planerar gemensamt hur individens insatser ska genomföras och mål för dessa.

Utifrån genomförandeplanen görs ett veckoschema tillsammans med en enskilde, för att denne ska få inflytande och struktur i sin vardag. Vi erbjuder brukaren även att upprätta en personlig överenskommelse, om behovet gäller mer specifika överenskommelser på boendet. Den upprättas tillsammans med  verksamhetschef, kontaktman och med ev. godman.

Dokumentation och uppföljningar kring den enskilde och de individuella insatserna, sker kontinuerligt.

Vi stödjer brukaren till ett aktivt deltagande i samhället med fritids- och kulturella aktiviteter, genom att upplysa och motivera den enskilde till olika aktiviteter.

Vi arbetar utifrån ett strukturerat arbetssätt med lyhördhet, för att brukaren ska känna trygghet.

Daglig verksamhet i Tolfta

Daglig verksamhet bedrivs utifrån olika sysselsättningsområden och med individuella inriktningar utifrån brukarnas önskemål och intressen.

Vendelvägens gruppbostad

Örbyhus är en ort belägen I Tierps kommun. Orten har cirka 2 000 invånare.

Vendelvägens gruppboende ligger i utkanten av Örbyhus, Vendelvägen 10, men ändå centralt beläget med promenadavstånd till Örbyhus centrum (ca 300 meter).

Grevegatans gruppbostad

Tierp är en egen kommun med cirka 20 000 invånare, varav ungefär 5 000 i centralorten.

Grevegatans gruppboende är beläget i centrala Tierp, Grevegatan 22, med närhet och promenadavstånd till allt utbud i centrum (ca 100-300 meter).

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?