Om Oss

Om företaget

Grevegruppen Omvårdnad AB erbjuder personer med funktionsnedsättning bostad med särskild service, enligt LSS § 9.9, samt daglig verksamhet, enligt LSS § 9.10.

GreveGruppen Omvårdnad AB erbjuder i Tierp samt Örbyhus, bostad med särskild service och daglig verksamhet, enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Grevegatans Gruppboende är beläget på: Grevegatan 22, i Tierp.

Vendelvägens gruppboende på: Vendelvägen 10, i Örbyhus.

I dessa två gruppboenden har var och en sin egen lägenhet, med gemensamhets utrymmen i direkt anslutning till lägenheterna.

Daglig verksamhet bedrivs i Ersta, ungefär 2 km norr om Tierp.

 

Transparensredovisning för Grevegruppen Omvårdnad AB

 

Kontaktuppgifter: 

Grevegruppen Omvårdnad AB

Grevegatan 22, 815 40 Tierp

Telefon: 0762900972 / 0707 86 50 01

Epost: info@grevegruppen.se

Kontaktpersoner: Elisabeth Haag, VD samt Jakob Christiernin, Vice-VD

 

Kort information om Grevegruppen Omvårdnad AB

År 2018 omsatte Grevegruppen Omvårdnad AB, 16 miljoner kronor och har cirka 25 anställda. Verksamheterna är belägna i Tierp och Örbyhus i Norduppland. Företaget har varit verksamt inom LSS sedan år 2009. Grevegruppen Omvårdnad har tilldelats utmärkelsen ett av årets gasellföretag av år 2014 samt år 2015. År 2013 fick Grevegruppen Omvårdnad AB utmärkelsen “Hög kreditvärdighet, AA” av Bisnode.

 Målsättning och ledord för Grevegruppen Omvårdnad AB 

  • Vi sätter individen i centrum och ger möjlighet till delaktighet, trygghet och självständighet
  • Vi gör detta genom att tillgodose kontinuitet, struktur och kompetent personal i våra verksamhet
  • Vi bemöter alla på ett respektfullt sätt, främjer jämlikhet och ett aktivt deltagande i samhällslivet
 

Kvalitetsarbete inom Grevegruppen Omvårdnad AB

Grevegruppen arbetar med kvalitet genom ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9, detta system säkerställer att vi aktivt arbetar med att förbättra och upprätthålla hög kvalitet i den tjänst vi utför. Grevegruppen deltar inte i något kvalitetsregister då detta ännu inte finns för våra verksamheter på nationell nivå. Under åren 2015, 2016, 2017 så har vi deltagit i Skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex med betyg 8,3 av 10.00 samt 8,7 av 10.00 år 2017

Som en del av vårt kvalitetsarbete genomför vi brukar- och medarbetareundersökningar genom intervjuer samt formulär varje år. Grevegruppen Omvårdnad kan heller inte presentera nyckeltal relaterade till  kvalitet då dessa saknas för vår form av verksamhet

Medarbetare

På Grevegruppen Omvårdnad lägger vi stor vikt vid våra medarbetare, vi har tecknat ett kollektivavtal med Vårdföretagarna för att på så sätt säkerställa goda arbetsvillkor för våra medarbetare. Idag har vi cirka 25 anställda inom vårt företag. Verksamheten bedrivs i Norduppland på orterna Tierp och Örbyhus.

Vår personal har olika utbildningsbakgrunder för att på så sätt få kompetens inom olika områden, i personalgruppen återfinns; undersköterskor, sjuksköterska, utbildning på det sociala omsorgsprogrammet, socionom, steg-1 utbildning inom psykoterapi samt diverse vidareutbildningar inom lågaffektivt bemötande, motiverande samtal och olika kurser inom funktionsnedsättningar

Sjukfrånvaron på Grevegruppen har uppmätts till

Styrelse samt ägaruppgifter för Grevegruppen Omvårdnad AB 

Grevegruppen Omvårdnad AB: 556769-5266

Bolagsform: Aktiebolag

VD: Elisabeth Haag

 

Styrelsen från år 2015-pågående

Styrelseordförande: Jacob Sjöstrand

Ordinarie ledamot: Elisabeth Haag

Ordinarie ledamot: Jakob Christiernin

Ordinarie ledamot: Mathias Haag

Suppleant: Nils Sjöstrand

Ledningsgrupp: 

VD: Elisabeth Haag

Vice-VD: Jakob Christiernin

Ekonomiansvarig: Jacob Sjöstrand

Fastighetsansvarig: Mathias Haag

Ägare: 

Ledningsgruppen samäger Grevegruppen Omvårdnad AB, alla delägare är således verksamma inom Grevegruppen Omvårdnad AB

Länken nedan länkar till våra nyckeltal samt vårt bokslut

Vision

Vi sätter individen i centrum och ger möjlighet till delaktighet, trygghet och självständighet. Vi gör detta genom att tillgodose kontinuitet, struktur och kompetent personal i våra verksamheter.

Tillstånd

Grevegatans gruppboende har tillstånd för alla 3 personkretsar i LSS lagen, med i första hand inriktning på personkrets 1. Vid Grevens Dagliga Verksamhet i Tierp, har vi tillstånd för personkrets 1 och 2.

Personal

Vi har flerårig erfarenhet inom olika områden och verksamheter enligt LSS och SoL. Vi har varierande utbildningar inom omvårdnad, omsorg, vård, sjukvård, behandlingsassistent, KBT, ART och MI.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?